Mindflow Studio

Aldona Nowakowska

Instagram Facebook

Konsultacje. Wsparcie. Szkolenia. Warsztaty. Coaching.

O mnie

Aldona Nowakowska
Pedagog. Psychotraumatolog. Kulturoznawca. Coach kryzysowy.

 • Moje prywatne i zawodowe doświadczenia koncentrują się przede wszystkim na osobach przechodzących trudne chwile w życiu. Wspieram je w procesie zmiany wykorzystując najnowsze opracowania i metody z dziedzin psychotraumatologii, psychologii, neuronauki i psychosomatyki, także z uwzględnieniem metody Somatic Experiencing oraz elementami terapii prowokatywnej. Unikam czasochłonnej analizy osobowości i bagażu życiowych doświadczeń; skupiam się na rozwiązaniach krótkoterminowych, pozwalających na szybki powrót do emocjonalnej równowagi.

 • Wrodzona empatia w połączeniu z unikalnym wykształceniem pozwalają mi na dostrzeganie zależności, którymi z osobna zajmują się takie nauki jak psychologia, antropologia, filozofia i kulturoznawstwo.


 • Moja praca jest superwizowana (konsultowana z innymi specjalistami).
  Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego -> poznaj treść
 • Wykształcenie, Szkolenia
   - psychoterapia psychoanalityczna (w trakcie) - Pomorskie Centrum Psychotraumatologii we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium,
   - wprowadzenie do naeuroafektywnego modelu relacyjnego (NARM) - Instytut Terapiii Psychposomatycznej,
   - psychotraumatolog - Pomorskie Centrum Psychotraumatologii we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium,
   - coach kryzysowy - Akademia Coachingu Kryzysowego,
   - coach kryzysowy w biznesie - Akademia Coachingu Kryzysowego,
   - pedagog - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu,
   - kulturoznawca - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
   - zarządzanie instytucjami - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Pomagam w rozwiązywaniu problemów takich jak:

 • - niska samoocena,
  - problemy wychowawcze z tzw. “trudnymi dziećmi”,
  - brak pewności siebie,
  - wypalenie życiowe,
  - wypalenie zawodowe,
  - przełom połowy życia (potocznie: kryzys wieku średniego),
  - rozwiązywaniem konfliktów,
  - problemami w związku (rozstania, zdrady),
  - zmiana nawyków,
  - stres,
  - kryzysy,
  - żal po stracie,
  - traumy itp.

 • Kryzys

 • - punkt zwrotny do zmiany na lepsze lub gorsze,
  - znaczące emocjonalne zdarzenie lub radykalna zmiana statusu w życiu człowieka,
  - chwila, gdy decyduje się, czy dana sprawa lub działanie będzie postępować dalej, ulegnie modyfikacji czy też zostanie zakończone,
  - stan cierpienia z towarzyszącymi uczuciami zagrożenia i lęku, przeżywanymi w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami. (Wikipedia)
 • Pomagam osobom w przełamywaniu kryzysów związanych m.in. z:
 • - wypaleniem życiowym,
  - wypaleniem zawodowym, utratą pracy,
  - przełomem połowy życia,
  - problemami z tzw. “trudnymi dziećmi”,
  - rozwiązywaniem konfliktów,
  - problemami w związku (rozstania, zdrady),
  - depresją poporodową.


 • Trauma

 • Trauma lub uraz psychiczny – trwała zmiana w psychice, która spowodowana jest gwałtownym i przykrym przeżyciem. Trauma może oznaczać także to co powoduje w psychice trwałą zmianę, nagłe wzruszenie. Trauma jest stanem psychicznym wywołanym działaniami czynników zewnętrznych, zagrażających zdrowiu lub życiu, które prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka.

  Rezultatem takiego urazu u osoby dotkniętej traumą mogą być utrwalone trudności w powrocie do poprzedniego funkcjonowania. Trudności te mogą niekiedy tworzyć zespół objawów, tzw. zaburzenie stresowe pourazowe. Następstwami doznanej traumy może być: lęk, żałoba, depresja, wzrost zachowań agresywnych i autoagresywnych (w tym próby samobójcze), symptomy psychotyczne, obniżone poczucie własnej wartości, problemy społeczne lub, w młodszym wieku, pogorszenie wyników szkolnych. (Wikipedia)
 • Przyczyna
 • Traumy nie powoduje sam fakt uczestnictwa w traumatycznym wydarzeniu. Jest ona wynikiem braku umiejętności poradzenia sobie w określonym wyzwaniem. Brak sukcesu powoduje doświadczanie skutków (poniżej) oraz podświadomy przymus uczestniczenia w podobnych, traumatycznych sytuacach.
 • Skutki
 • - wysoki poziom pobudzenia,
  - wrażenie obecności poza ciałem, sparaliżowanie,
  - poczucie bezradności, bezsilności, zdezorientowania, braku kontroli,
  - trudność w koncentracji, skupieniu uwagi, wypieranie zdarzeń z pamięci,
  - cyklicznie powracające sny/wspomnienia związane z nieprzyjemnym wydarzeniem, zaburzenia snu, koszmary, bezsenność,
  - chroniczne wyczerpanie, zmęczenie fizyczne i psychiczne,
  - dynamiczne zmiany nastroju, ataki gniewu, paniki, niepokoju, strachu, wstydu, depresje, drażliwość,
  - apatia, brak energii, depresja, wyalienowanie, brak zainteresowania seksem, obwinianie samego siebie,
  - przesadna ostrożność, lęki przed byciem obserwowanym, wielokrotne powtarzanie czynności (sprawdzanie),
  - poczucie utraty kontroli, wstyd, samokrytyka, obwinianie się, depresja, fatalizm,
  - rozregulowane nawyki żywieniowe, fizyczny ból bez medycznych podstaw, - lęk przed nawiązywaniem bliższych relacji, nieumiejętność kochania, nieśmiałość.
 • Leczenie
 • Rozpoznanie i rozładowanie emocji oraz dokończenie akcji i reakcji z sytuacji traumatycznej na poziomie ciała, jako nosiciela traumy.
 • Szkolenia, warsztaty

  Prowadzę szkolenia związane z tematyką stresu, wypalenia zawodowego, kryzysów m.in.:
   - Ujarzmić i wykorzystać STRES!
   - Ujarzmić i wykorzystać KRYZYS!
   - Skuteczna komunikacja, czyli słyszeć nie oznacza słuchać.
   - Mam dość! Jak zwalczyć wypalenie zawodowe.
   - Wypalenie zawodowe czy konflikt pokoleń.
   - Jak być wystarczająco dobrym rodzicem.
   - Wczesna traumatyzacja i jej wpływ na całe życie.
   - “W biznesie hero, prywatnie ...?” - jak zyskać równowagę pomiędzy życiem osobistym a biznesem.
  Realizuję szkolenia/warsztaty/projekty m.in. dla:
   - przedsiębiorstw,
   - jednostek administracji publicznej,
   - jednostek ratownictwa, jednostek antykryzysowych, służb mundurowych (straż pożarna, policja, wojsko, ochotnicza straż pożarna),
   - przyszłych i młodych matek, młodych rodziców,
   - osób z kryzysem tożsamości i wartości.
  Na zlecenie opracowuję indywidualne tematy szkoleń.

  Mindflow Studio

  Aldona Nowakowska


  ul. Aleja Księdza Józefa Waląga 10/2
  83-000 Pruszcz Gdański  Centrum Pediatryczne 'Pinokio'
  ul. Jana z Kolna 3-4
  83-000 Pruszcz Gdański


  rezerwacja telefoniczna - 508 330 580
  rezerwacja elektroniczna - kontakt@mindflow.studiokontakt@mindflow.studio

  Polecam

  Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

  www.psychotraumatologia.com.pl

  Instytut Terapii Psychosomatycznej

  www.interp.pl

  Akademia Coachingu Kryzysowego

  http://www.coachingkryzysowy.pl/

  Mente Pracownia Terapeutyczna Katarzyna Jędrys Siuda

  Mente (Facebook)

  Fundacja Dbam O Mój Zasięg

  https://dbamomojzasieg.com/